Meâric Suresi Türkçe Meali

 • Meâric  1: Bir isteyen, inecek azabı istedi.
 • Meâric  2: Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.
 • Meâric  3: Yükselme derecelerinin sahibi Allah´tandır.
 • Meâric  4: Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O´na yükselir.
 • Meâric  5: Şimdi sen güzelce sabret.
 • Meâric  6: Onlar onu uzak görüyorlar.
 • Meâric  7: Biz ise onu yakın görüyoruz.
 • Meâric  8: O gün gök, erimiş bakır gibi olur.
 • Meâric  9: Dağlar, atılmış renkli yün gibi olur.
 • Meâric  10: Dost dostun halini sormaz.
 • Meâric  11: birbirlerine gösterirler. Suçlu ister ki o günün azabından kurtulmak için fidye versin: oğullarını,
 • Meâric  12: eşini ve kardeşini,
 • Meâric  13: kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini.
 • Meâric  14: Ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın.
 • Meâric  15: Hayır! O alevden bir ateştir.
 • Meâric  16: Deriler kavurur, soyar.
 • Meâric  17: Kendine çağırır; sırtını dönüp gideni.
 • Meâric  18: Mal toplayıp kasada yığanı.
 • Meâric  19: Doğrusu insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır.
 • Meâric  20: Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.
 • Meâric  21: Kendisine hayır dokundu mu yoksullara yardım etmez..
 • Meâric  22: Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.
 • Meâric  23: Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar aksatmazlar.
 • Meâric  24: Mallarında belli bir hisse vardır.
 • Meâric  25: Saile ve mahruma.
 • Meâric  26: Ceza gününü tasdik ederler.
 • Meâric  27: Rabblerinin azabından korkarlar.
 • Meâric  28: Çünkü Rabblerinin azabına güven olmaz.
 • Meâric  29: Irzlarını korurlar.
 • Meâric  30: Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan cariyelere karşı korumazlar. Bundan ötürü de onlar kınanmazlar.
 • Meâric  31: Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.
 • Meâric  32: Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.
 • Meâric  33: Şahidliklerini yaparlar.
 • Meâric  34: Namazlarını korurlar.
 • Meâric  35: İşte onlar cennetlerde ağırlanırlar.
 • Meâric  36: O nankörlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar
 • Meâric  37: Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar.
 • Meâric  38: Onlardan her biri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor yoksa?
 • Meâric  39: Hayır! Öyle şey yok. Aldatıcı akıbetten kurtulamazlar onlar. Biz onları bildikleri şeyden yarattık.
 • Meâric  40: Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter.
 • Meâric  41: Onları, kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeğe. Bizim önümüze geçilmez.
 • Meâric  42: Bırak onları kendilerine va´dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın oynasınlar.
 • Meâric  43: O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Onlar dikilen putlara yahut hedeflere doğru koşar gibi koşarlar.
 • Meâric  44: Gözleri düşük, yüzlerini alçaklık bürümüş bir durumda. İşte onlara vaadedilen gün, bugündür.
 • Wholesale B2B Marketplaces

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı