• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • Fizilal-il Kuran ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • Nûh  Suresi Türkçe Meali


 • Nûh  1: Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh´u milletine peygamber olarak gönderdik.
 • Nûh  2: O da şöyle dedi: «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.»
 • Nûh  3: Allah´a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin.
 • Nûh  4: Ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah´ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz; keşki bilseniz.
 • Nûh  5: Nuh dedi ki: «Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.»
 • Nûh  6: Fakat benim çağırmam, sadece benden uzaklıklarını artırdı.»
 • Nûh  7: Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler.
 • Nûh  8: Sonra, doğrusu ben onları açıkça çağırdım.
 • Nûh  9: Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.
 • Nûh  10: Dedim ki: «Rabbiniz´den bağışlanma dileyin; doğrusu O, çok bağışlayandır..
 • Nûh  11: Size gökten bol bol yağmur indirsin.»
 • Nûh  12: Sizi, mallar ve oğullarla desteklesin; sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın.
 • Nûh  13: Ne oluyorsunuz ki Allah´a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.
 • Nûh  14: Oysa sizi merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.
 • Nûh  15: Allah´ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?
 • Nûh  16: Aralarında Ay´a aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır.
 • Nûh  17: Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir.
 • Nûh  18: Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır.
 • Nûh  19: (19-20) Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O´dur.
 • Nûh  20: (19-20) Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O´dur.
 • Nûh  21: Nuh dedi ki: «Rabbim doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.»
 • Nûh  22: Birbirinden büyük düzenler kurdular.
 • Nûh  23: İnsanlara ´sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus, Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin´ dediler.
 • Nûh  24: Böylece birçoğunu saptırdılar; Rabbim! Sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını arttır.
 • Nûh  25: Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine Allah´tan başka yardımcı bulamadılar.
 • Nûh  26: Nuh dedi ki: «Rabbim! Yeryüzünde hiçbir kâfir bırakma.»
 • Nûh  27: Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlâksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.
 • Nûh  28: Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helâkini artır!
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat