Tûr Suresi Türkçe Meali

 • Tûr  1: Andolsun Tur´a.
 • Tûr  2: Satır satır yazılmış Kitab´a;
 • Tûr  3: Yayılmış ince deri üzerine.
 • Tûr  4: Ma´mur bir ev olan Ka´be´ye.
 • Tûr  5: Yükseltilmiş tavan gibi göğe.
 • Tûr  6: Kaynatılmış denize
 • Tûr  7: Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir.
 • Tûr  8: Ona engel olacak bir şey yoktur.
 • Tûr  9: O gün gök, sarsıldıkça çalkalanacak.
 • Tûr  10: Dağlar bir yürüyüş yürür ki...
 • Tûr  11: O gün, yalanlayanların vay haline.
 • Tûr  12: Ki onlar o daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır.
 • Tûr  13: O gün şöyle denilerek cehennem ateşine itilirler:
 • Tûr  14: «İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur!
 • Tûr  15: Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?
 • Tûr  16: Girin ona ister dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Anlattıklarımıza göre cezalandırılacaksınız.»
 • Tûr  17: Allah´a karşı gelmekten sakınanlar da cennetlerde, nimet içindedirler.
 • Tûr  18: Rabblerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbleri onları, cehennem azabından korumuştur.
 • Tûr  19: Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için!
 • Tûr  20: Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak. Onları, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
 • Tûr  21: İnanan, soyları da inançta kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır.
 • Tûr  22: Cennette olanlara diledikleri meyve ve etten bol bol veririz.
 • Tûr  23: Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.
 • Tûr  24: Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar.
 • Tûr  25: Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:
 • Tûr  26: Derler ki: «Daha önce biz, ailemiz içinde korkardık.»
 • Tûr  27: Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.
 • Tûr  28: Biz bundan önce yalnız O´na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O´dur O.
 • Tûr  29: Ey Muhammed! Sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimetiyle sen, ne kahinsin ne de delisin.
 • Tûr  30: Yoksa onlar: «Muhammed bir şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz» mu diyorlar?
 • Tûr  31: De ki: «Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözlemekteyim.»
 • Tûr  32: Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?
 • Tûr  33: Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.
 • Tûr  34: İddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler.
 • Tûr  35: Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar. Yoksa yaratanlar kendileri midir?
 • Tûr  36: Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp te inanmazlar.
 • Tûr  37: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da herşeye hakim olan kendileri midir?
 • Tûr  38: Yoksa onlar, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin.
 • Tûr  39: Yoksa kızlar Allah´a, oğullar size mi?
 • Tûr  40: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
 • Tûr  41: Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da kendileri mi istediklerini yapıyorlar?
 • Tûr  42: Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, o inkar edenlerin kendileridir.
 • Tûr  43: Yoksa onların Allah´tan başka bir tanrısı mı var? Allah´ın şanı onların ortak koştuklarından yücedir.
 • Tûr  44: Gökten bir parçanın düştüğünü görsek «Üst üste yığılmış bulutlardır» derler.
 • Tûr  45: Korkudan bayılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları.
 • Tûr  46: O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz ve onlara yardım da edilmez.
 • Tûr  47: Zulmedenlere, şüphesiz bundan başka da azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler.
 • Tûr  48: Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen, gözlerimizin önündesin, kalktığın zaman Rabbini övgü ile an.
 • Tûr  49: Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından da Allah ı tesbih et.
 • Wholesale B2B Marketplaces

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces