Hâkka Suresi Türkçe Meali

 • Hâkka  1: Elbette gerçekleşecek olan
 • Hâkka  2: Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan
 • Hâkka  3: O gerçekleşecek olanı sana bildiren nedir?
 • Hâkka  4: Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar.
 • Hâkka  5: Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.
 • Hâkka  6: Âd´a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı.
 • Hâkka  7: Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.
 • Hâkka  8: Şimdi onlardan hiç arta kalan görüyor musun?
 • Hâkka  9: Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler o hata ile geldiler.
 • Hâkka  10: Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.
 • Hâkka  11: Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık ki;
 • Hâkka  12: Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin.
 • Hâkka  13: Sura birinci üfleme üflendiği,
 • Hâkka  14: Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman,
 • Hâkka  15: İşte o vak´a olmuştur.
 • Hâkka  16: Gök yarılmış, o gün o; zayıflamış sarkmıştır.
 • Hâkka  17: Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabblerinin tahtını, bunların da üstünde sekiz (melek) taşır.
 • Hâkka  18: O gün hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.
 • Hâkka  19: Kitabı sağından verilen: «Alın kitabımı okuyun,
 • Hâkka  20: Ben hesabımın inceleneceğini sezmiştim» der.
 • Hâkka  21: Artık o memnun edici bir hayat içindedir.
 • Hâkka  22: Yüksek bir bahçede ki,
 • Hâkka  23: Meyvelerin devşirilmesi kolaydır.
 • Hâkka  24: Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için.
 • Hâkka  25: Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: «Keşke bana kitabım verilmeseydi,
 • Hâkka  26: Şu hesabımı hiç görmemiş olsaydım!
 • Hâkka  27: Keşke (ölüm işimi) bitirmiş olsaydı!
 • Hâkka  28: Malım bana hiçbir fayda vermedi,
 • Hâkka  29: Gücüm benden yok olup gitti.»
 • Hâkka  30: «Tutun onu, bağlayın onu,
 • Hâkka  31: Sonra cehenneme sallayın onu.
 • Hâkka  32: Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu!
 • Hâkka  33: Çünkü o Büyük Allah´a inanmıyordu.
 • Hâkka  34: Yoksulu doyurmaya önayak olmazdı.»
 • Hâkka  35: Bugün onun için candan bir dost yoktur.
 • Hâkka  36: İrinden başka yiyecek yoktur.
 • Hâkka  37: Onu (bile bile) hata işleyenlerden başkası yemez.
 • Hâkka  38: Yoo yemin ederim; gördüklerinize
 • Hâkka  39: Ve görmediklerinize ki,
 • Hâkka  40: O (Kur´an), elbette şerefli bir peygamberin sözüdür.
 • Hâkka  41: O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!
 • Hâkka  42: Bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!
 • Hâkka  43: Kur´an alemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 • Hâkka  44: Eğer Muhammed, bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı.
 • Hâkka  45: Biz onu kuvvetle yakalardık,
 • Hâkka  46: Sonra onun şah damarını koparırdık.
 • Hâkka  47: Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.
 • Hâkka  48: Doğrusu Kur´an Allah´a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
 • Hâkka  49: İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.
 • Hâkka  50: Doğrusu Kur ân inkarcılar için bir üzüntüdür.
 • Hâkka  51: O, şüphesiz kesin gerçektir.
 • Hâkka  52: Öyleyse ey insanlar! Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et.
 • Yarınki hayatına şimdiden taşın.

  Siteye Git

  Vaktin Çağrısı

  Kralyolu, the way of wholesale trade.

  Go Site