• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Büruc 18 ❭
 • Fizilal-il Kuran ❭
 • Büruc 18 ❭
 • Fizilal-il Kuran: Büruc Suresi 18. Ayet Meali


 • فِرْعَوْنَ
 • وَثَمُودَ
 • Fizilal-il Kuran: Firavun ve Semud´a ait orduların.
 • Meallere göre Büruc Suresi 18. Ayet
 • Tüm Mealler: Büruc 18
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Büruc 18
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Büruc 18
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Büruc 18
 • Ali Fikri Yavuz: Büruc 18
 • Diyanet Vakfi: Büruc 18
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sade): Büruc 18
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sade 2): Büruc 18
 • Fizilal-il Kuran: Büruc 18
 • Hasan Basri Çantay: Büruc 18
 • İbni Kesir: Büruc 18
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Büruc 18
 • Tefhim-ul Kuran: Büruc 18
 • Kuran Yolu: Büruc 18
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat