• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Duhan suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Duhan suresi ❭
 • Duhan Suresi Türkçe Meali


 • Duhan 1: Hâ, Mîm.
 • Duhan 2: Apaçık olan Kitaba andolsun;
 • Duhan 3: Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uyarıp korkutanlarız.
 • Duhan 4: Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,
 • Duhan 5: Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,
 • Duhan 6: Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.
 • Duhan 7: Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.
 • Duhan 8: O´ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir ve geçmiş atalarınızın da Rabbidir.
 • Duhan 9: Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp oyalanıyorlar.
 • Duhan 10: Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle;
 • Duhan 11: (Bu duman) İnsanları sarıp kuşatıverir. İşte bu, acıklı bir azabtır.
 • Duhan 12: «Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz.»
 • Duhan 13: Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir peygamber gelmişti.
 • Duhan 14: Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: «(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir.»
 • Duhan 15: Biz sizden bu azabı biraz açıp gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz.
 • Duhan 16: Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.
 • Duhan 17: Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun´un kavmini de denemeden geçirdik ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti:
 • Duhan 18: Dedi ki: «Allah´ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim.»
 • Duhan 19: «Allah´a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık, bir delil getirmekteyim.»
 • Duhan 20: «Ve doğrusu ben, sizin beni taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah)a sığındım.»
 • Duhan 21: «Eğer siz bana iman etmiyorsanız, bu durumda benden kopup ayrılın.»
 • Duhan 22: Sonunda Rabbine: «Gerçekten bunlar, suçlu günahkâr bir kavimdirler» diye dua etti.
 • Duhan 23: (Allah da:) «Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edilmiş olacaksınız.» (diye duasını kabul edip cevap verdi) .
 • Duhan 24: «Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir ordudur.»
 • Duhan 25: Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi;
 • Duhan 26: (Nice) Ekinler, güzel konaklar.
 • Duhan 27: Ve kendilerinde ´sevinç ve mutluluk içinde´ yaşadıkları nimetler.
 • Duhan 28: İşte böyle; biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik.
 • Duhan 29: Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (azabı) ertelenenler de olmadı.
 • Duhan 30: Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık,
 • Duhan 31: Firavun´dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.
 • Duhan 32: Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıldık.
 • Duhan 33: Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
 • Duhan 34: Herhalde bunlar da diyorlar ki:
 • Duhan 35: «(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz.»
 • Duhan 36: «Eğer (bu söylediklerinizde) doğru sözlüyseniz, şu halde atalarımızı getirin bakalım.»
 • Duhan 37: Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba´ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu günahkârdı.
 • Duhan 38: Biz, bir ´oyun ve oyalanma konusu´ olsun diye gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık;
 • Duhan 39: Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler.
 • Duhan 40: Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir;
 • Duhan 41: O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım da edilmez.
 • Duhan 42: Ancak Allah´ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
 • Duhan 43: Doğrusu, o zakkum ağacı;
 • Duhan 44: Günahkâr olanın yemeğidir.
 • Duhan 45: Pota gibi; karınlarda kaynar durur;
 • Duhan 46: Kaynar suyun kaynaması gibi.
 • Duhan 47: «Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin;»
 • Duhan 48: «Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;»
 • Duhan 49: «(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.»
 • Duhan 50: «Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapılmakta olduğunuz şeydir.»
 • Duhan 51: Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.
 • Duhan 52: Cennetlerde ve pınarlarda,
 • Duhan 53: Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı olarak (otururlar).
 • Duhan 54: İşte böyle; ve biz onları simsiyah iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
 • Duhan 55: Orada, güvenlik içinde her türlü meyveyi istemektedirler;
 • Duhan 56: Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur;
 • Duhan 57: Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük ´mutluluk ve kurtuluş´ budur.
 • Duhan 58: Belki onlar öğüt alıp düşünürler diye, biz onu (Kur´an´ı), senin dilinle kolaylaştırdık.
 • Duhan 59: Öyleyse sen gözleyip bekle; gerçekten onlar da gözleyip beklemekte olanlardır.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat