• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Hicr  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Hicr  suresi ❭
 • Hicr  Suresi Türkçe Meali


 • Hicr  1: Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur´an´ın ayetleridir.
 • Hicr  2: O küfredenler müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.
 • Hicr  3: Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir.
 • Hicr  4: Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık.
 • Hicr  5: Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.
 • Hicr  6: Onlar: «Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin!» dediler.
 • Hicr  7: «Eğer doğruyu söyleyenlerden isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?»
 • Hicr  8: Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
 • Hicr  9: Hiç şüphesiz, zikri (Kur´an´ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.
 • Hicr  10: Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik.
 • Hicr  11: Onlara herhangi bir peygamber gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.
 • Hicr  12: Böylece biz onu (alayı), suçlu günahkârların kalblerine sokarız.
 • Hicr  13: Onlar ona (indirilen Kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiştir.
 • Hicr  14: Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da ordan yukarı yükselseler de,
 • Hicr  15: Mutlaka: «Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz» diyeceklerdir.
 • Hicr  16: Andolsun, biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.
 • Hicr  17: Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.
 • Hicr  18: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
 • Hicr  19: Yere (gelince,) onu döşeyip yaydık, onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.
 • Hicr  20: Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.
 • Hicr  21: Hiç bir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; ancak biz onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.
 • Hicr  22: Ve aşılayıcılar olarak rüzgârları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz.
 • Hicr  23: Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.
 • Hicr  24: Andolsun, sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir.
 • Hicr  25: Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
 • Hicr  26: Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
 • Hicr  27: Ve Cânn´ı da daha önce ´nüfuz eden kavurucu´ ateşten yaratmıştık.
 • Hicr  28: Hani Rabbin meleklere demişti: «Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım,»
 • Hicr  29: «Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek kapanın.»
 • Hicr  30: Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti;
 • Hicr  31: Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı.
 • Hicr  32: Dedi ki: «Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?»
 • Hicr  33: Dedi ki: «Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim.»
 • Hicr  34: Dedi ki: «Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.»
 • Hicr  35: «Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir.»
 • Hicr  36: Dedi ki: «Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı.»
 • Hicr  37: Dedi ki: «Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.»
 • Hicr  38: «Bilinen günün vaktine kadar.»
 • Hicr  39: Dedi ki: «Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım.»
 • Hicr  40: «Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.»
 • Hicr  41: (Allah) Dedi ki: «İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur.»
 • Hicr  42: «Şüphesiz, kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiç bir gücün yoktur.»
 • Hicr  43: «Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.»
 • Hicr  44: Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.
 • Hicr  45: Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.
 • Hicr  46: Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.
 • Hicr  47: Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.
 • Hicr  48: Orada onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.
 • Hicr  49: Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
 • Hicr  50: Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.
 • Hicr  51: Onlara İbrahim´in konuklarından da haber ver.
 • Hicr  52: Yanına girdiklerinde «Selam» demişlerdi. O da: «Biz sizden korkmaktayız» demişti.
 • Hicr  53: Dediler ki: «Korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz.»
 • Hicr  54: Dedi ki: «Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?»
 • Hicr  55: Dediler ki: «Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.»
 • Hicr  56: Dedi ki: «Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?»
 • Hicr  57: Dedi ki: «Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?»
 • Hicr  58: Dediler ki: «Gerçekten biz, suçlu, günahkâr olan bir topluluğa gönderildik.»
 • Hicr  59: «Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.»
 • Hicr  60: «Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.»
 • Hicr  61: Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde,
 • Hicr  62: (Lut) Dedi ki: «Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.»
 • Hicr  63: «Hayır» dediler, «Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik.»
 • Hicr  64: «Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz.»
 • Hicr  65: «Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin.»
 • Hicr  66: Ve onlara şu emri verdik: «Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir.»
 • Hicr  67: Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi.
 • Hicr  68: (Lut onlara) «Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin» dedi.
 • Hicr  69: «Allah´tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin.»
 • Hicr  70: Dediler ki: «Biz seni ´herkes(in işin)e karışmaktan´ alıkoymamış mıydık?»
 • Hicr  71: Dedi ki: «Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım.´
 • Hicr  72: Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.
 • Hicr  73: Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi.
 • Hicr  74: Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık.
 • Hicr  75: Elbette bunda ´derin bir kavrayışa sahip olanlar´ için gerçekten ayetler vardır.
 • Hicr  76: O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır.
 • Hicr  77: Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır.
 • Hicr  78: Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi.
 • Hicr  79: Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün) dedir.
 • Hicr  80: Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
 • Hicr  81: Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi.
 • Hicr  82: Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
 • Hicr  83: Derken, onları sabah vaktine girdiklerinde, o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi.
 • Hicr  84: Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi.
 • Hicr  85: Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.
 • Hicr  86: Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta kendisidir.
 • Hicr  87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur´an´ı verdik.
 • Hicr  88: Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü´minler için de (şefkat) kanatlarını ger.
 • Hicr  89: Ve de ki: «Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım.»
 • Hicr  90: Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,
 • Hicr  91: Ki onlar Kur´anı parça parça kıldılar.
 • Hicr  92: Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız.
 • Hicr  93: Yapmakta oldukları şeyleri.
 • Hicr  94: Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.
 • Hicr  95: Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz.
 • Hicr  96: Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip öğreneceklerdir.
 • Hicr  97: Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
 • Hicr  98: Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
 • Hicr  99: Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat