• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Hâkka  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Hâkka  suresi ❭
 • Hâkka  Suresi Türkçe Meali


 • Hâkka  1: ´Elbette gerçekleşecek olan´ (kıyamet),
 • Hâkka  2: Nedir o ´muhakkak gerçekleşecek olan?´
 • Hâkka  3: O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?
 • Hâkka  4: Semûd ve Ad (toplumları), ´mutlaka patlak verecek kıyamet´i yalan saydılar.
 • Hâkka  5: Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.
 • Hâkka  6: Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.
 • Hâkka  7: (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.
 • Hâkka  8: Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?
 • Hâkka  9: Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.
 • Hâkka  10: Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.
 • Hâkka  11: Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık:
 • Hâkka  12: Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. ´Gerçeği belleyip kavrayabilen´ kullar da onu belleyip kavrasın.
 • Hâkka  13: Artık sur´a tek bir üfürülüşle üfürüleceği,
 • Hâkka  14: Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından da tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.
 • Hâkka  15: İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tir.
 • Hâkka  16: Gök de yarılıp çatlamıştır: artık o gün, ´sarkmış/za´fa uğramıştır.´
 • Hâkka  17: Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.
 • Hâkka  18: Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz.
 • Hâkka  19: Artık kitabı sağ eline verilen kişi, der ki: «Alın, kitabımı okuyun.»
 • Hâkka  20: «Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.»
 • Hâkka  21: Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.
 • Hâkka  22: Yüksek bir cennette.
 • Hâkka  23: Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.
 • Hâkka  24: «Geride kalan günlerde, ´peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,´ afiyetle yiyin ve için.»
 • Hâkka  25: Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: «Bana keşke kitabım verilmeseydi.»
 • Hâkka  26: «Hesabımı da hiç bilmeseydim.»
 • Hâkka  27: «Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi.»
 • Hâkka  28: «Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı.»
 • Hâkka  29: «Güç ve kudretim de yok olup gitti.»
 • Hâkka  30: (Allah buyruk verir:) «Onu tutuklayın, hemen bağlayıverin.»
 • Hâkka  31: «Sonra onu çılgın alevlerin içine atın.»
 • Hâkka  32: «Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin.»
 • Hâkka  33: «Çünkü, o, büyük olan Allah´a iman etmiyordu.»
 • Hâkka  34: «Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.»
 • Hâkka  35: «Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur.»
 • Hâkka  36: «İrin ve kan karışmadan başka bir yemek yoktur.»
 • Hâkka  37: «Bunu da, hata edenlerden başkası yemez.»
 • Hâkka  38: Hayır; gördüklerinize yemin ederim,
 • Hâkka  39: Görmediklerinize de.
 • Hâkka  40: Hiç şüphesiz o (Kur´an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.
 • Hâkka  41: O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz?
 • Hâkka  42: Bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az öğüt alıp düşünüyorsunuz?
 • Hâkka  43: Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
 • Hâkka  44: Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı,
 • Hâkka  45: Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.
 • Hâkka  46: Sonra onun can damarını elbette keserdik.
 • Hâkka  47: O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.
 • Hâkka  48: Çünkü o (Kur´an, Allah´tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
 • Hâkka  49: Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.
 • Hâkka  50: Gerçekten o (Kur´an), kafirler için (kahırlı) bir hasrettir.
 • Hâkka  51: Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku´l-yakin).
 • Hâkka  52: Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat