• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Meâric  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Meâric  suresi ❭
 • Meâric  Suresi Türkçe Meali


 • Meâric  1: İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.
 • Meâric  2: Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.
 • Meâric  3: (Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Allah´tandır.
 • Meâric  4: Melekler ve ruh (Cebrail) O´nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.
 • Meâric  5: Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.
 • Meâric  6: Çünkü gerçekten onlar, bunu uzak görmektedirler.
 • Meâric  7: Biz ise, onu pek yakın görmekteyiz.
 • Meâric  8: (O azab geleceği) O gün gök, erimiş gümüş gibi olur.
 • Meâric  9: Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.
 • Meâric  10: (Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz.
 • Meâric  11: Onlar birbirlerine gösterirler. Bir suçlu günahkar, o günün azabını karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;
 • Meâric  12: Kendi eşini ve kardeşini,
 • Meâric  13: Ve onu barındıran aşiretini (soyunun hepsini) de;
 • Meâric  14: Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.
 • Meâric  15: Hayır; (böyle fidyeler kabul edilmez.) Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:
 • Meâric  16: Başın derisini kavurup soyar.
 • Meâric  17: Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur.
 • Meâric  18: (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı.
 • Meâric  19: Gerçek şu ki, insan, ´bencil ve haris´ olarak yaratıldı.
 • Meâric  20: Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.
 • Meâric  21: Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder) .
 • Meâric  22: Ancak namaz kılanlar hariç;
 • Meâric  23: Ki onlar, namazlarında süreklidirler.
 • Meâric  24: Ve onların mallarında belirli bir hak vardır.
 • Meâric  25: Yoksul ve yoksun olan(lar) için.
 • Meâric  26: Onlar, din gününü de tasdik etmektedirler.
 • Meâric  27: Onlar, Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.
 • Meâric  28: Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.
 • Meâric  29: Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar:
 • Meâric  30: Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.
 • Meâric  31: Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.
 • Meâric  32: (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.
 • Meâric  33: Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.
 • Meâric  34: Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
 • Meâric  35: İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.
 • Meâric  36: Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.
 • Meâric  37: Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
 • Meâric  38: Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?
 • Meâric  39: Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık.
 • Meâric  40: Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetirenleriz;
 • Meâric  41: Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeğe. Üstelik bizim önümüze geçilemez.
 • Meâric  42: Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp oynasınlar, oyalansınlar.
 • Meâric  43: Kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili bir şeye yönelmişler gibidirler.
 • Meâric  44: Gözleri ´korkudan ve dehşetten düşük,´ yüzlerini de bir zillet sarıp kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) günüdür.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat