• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Müzzemmil  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Müzzemmil  suresi ❭
 • Müzzemmil  Suresi Türkçe Meali


 • Müzzemmil  1: Ey örtüsüne bürünen,
 • Müzzemmil  2: Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk:
 • Müzzemmil  3: (Gecenin) Yarısı kadar. Ya da ondan da biraz eksilt.
 • Müzzemmil  4: Veya üzerine ilave et. Ve Kur´an´ı da belli bir düzen içinde (tertil üzere) oku.
 • Müzzemmil  5: Gerçek şu ki, biz senin üzerine ´oldukça ağır´ bir söz (vahy) bırakacağız.
 • Müzzemmil  6: Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.
 • Müzzemmil  7: Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır.
 • Müzzemmil  8: Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O´na yönel.
 • Müzzemmil  9: (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O´ndan başka ilah yoktur. Şu halde (yalnızca) O´nu vekil tut.
 • Müzzemmil  10: Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup ayrıl.
 • Müzzemmil  11: Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı.
 • Müzzemmil  12: Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır;
 • Müzzemmil  13: Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab da vardır.
 • Müzzemmil  14: (Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.
 • Müzzemmil  15: Hiç şüphesiz biz size, üzerinize şahid olacak bir peygamber gönderdik; Firavun´a da bir peygamber gönderdiğimiz gibi.
 • Müzzemmil  16: Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.
 • Müzzemmil  17: Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?
 • Müzzemmil  18: Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O´nun va´di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
 • Müzzemmil  19: Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.
 • Müzzemmil  20: (Ey Nebi!) Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilmektedir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilmektedir). Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi, böylece de tevbenizi (O´na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur´an´dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah´ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip dolaşacaklarını ve diğerlerinin de Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur´an´dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah´a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz. Allah´tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat