• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Tekvîr  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Tekvîr  suresi ❭
 • Tekvîr  Suresi Türkçe Meali


 • Tekvîr  1: Güneş, köreltildiği zaman,
 • Tekvîr  2: Yıldızlar, bulanıklaşıp döküldüğü zaman,
 • Tekvîr  3: Dağlar, yürütüldüğü zaman,
 • Tekvîr  4: Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman,
 • Tekvîr  5: Vahşi hayvanlar, bir araya toplandığı zaman,
 • Tekvîr  6: Denizler, tutuşturulduğu zaman,
 • Tekvîr  7: O zaman ki nefisler çiftleşir.
 • Tekvîr  8: Ve ´diri olarak toprağa gömülen kızcağıza´ sorulduğu zaman:
 • Tekvîr  9: «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?»
 • Tekvîr  10: Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,
 • Tekvîr  11: Gök, sıyrılıp yüzüldüğü zaman
 • Tekvîr  12: Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman,
 • Tekvîr  13: Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,
 • Tekvîr  14: (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir.
 • Tekvîr  15: Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,
 • Tekvîr  16: Bir akış içinde yerini alanlara;
 • Tekvîr  17: Kararmağa ilk başladığı zaman, geceye andolsun,
 • Tekvîr  18: Ve nefes almağa başladığı zaman, sabaha;
 • Tekvîr  19: Hiç tartışmasız o (Kur´an), üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten (Allah´tan getirdiği) sözüdür;
 • Tekvîr  20: (Bu elçi,) Bir güç sahibidir; arşın sahibi katında şereflidir.
 • Tekvîr  21: Ona itaat edilir, sonra güvenilirdi.
 • Tekvîr  22: Sizin sahibiniz bir deli değildir.
 • Tekvîr  23: Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.
 • Tekvîr  24: O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz).
 • Tekvîr  25: O (Kur´an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.
 • Tekvîr  26: Şu halde, siz nereye kaçıp gidiyorsunuz?
 • Tekvîr  27: O (Kur´an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
 • Tekvîr  28: Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak isteyenler için.
 • Tekvîr  29: Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat