• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Fecr  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Fecr  suresi ❭
 • Fecr  Suresi Türkçe Meali


 • Fecr  1: Fecre andolsun,
 • Fecr  2: On geceye,
 • Fecr  3: Çift´e ve tek´e,
 • Fecr  4: Akıp gittiği zaman geceye.
 • Fecr  5: Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?
 • Fecr  6: Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?
 • Fecr  7: ´Yüksek sütunlar´ sahibi İrem´e?
 • Fecr  8: Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.
 • Fecr  9: Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud´a?
 • Fecr  10: Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun´a?
 • Fecr  11: Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.
 • Fecr  12: Böylece oralarda fesadı ´yaygınlaştırıp arttırmışlardı.´
 • Fecr  13: Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıverdi.
 • Fecr  14: Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.
 • Fecr  15: Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, ona nimetler verse: «Rabbim bana ikramda buludu» der.
 • Fecr  16: Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: «Rabbim bana ihanette bulundu.» der.
 • Fecr  17: Hayır; aksine, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
 • Fecr  18: Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
 • Fecr  19: Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.
 • Fecr  20: Malı da ´bir yığma tutkusu ve hırsıyla´ seviyorsunuz.
 • Fecr  21: Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,
 • Fecr  22: Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler de dizi dizi durduğu zaman;
 • Fecr  23: O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?
 • Fecr  24: Der ki: «Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim.»
 • Fecr  25: Artık o gün hiç kimse, (Allah´ın) vereceği azab gibi azablandıramaz.
 • Fecr  26: Onun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz.
 • Fecr  27: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,
 • Fecr  28: Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.
 • Fecr  29: Artık kullarımın arasına gir.
 • Fecr  30: Cennetime gir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat