• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • Nûh  Suresi Türkçe Meali


 • Nûh  1: Hiç şüphesiz, biz Nuh´u; «Kavmini, onlara acı bir azab gelmeden evvel uyarıp korkut» diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik.
 • Nûh  2: O da dedi ki: «Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı korkutucuyum.»
 • Nûh  3: «Allah´a kulluk edin, O´ndan korkup sakının ve bana itaat edin.»
 • Nûh  4: «Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah´ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız.
 • Nûh  5: Dedi ki: «Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.»
 • Nûh  6: «Fakat benim davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı.»
 • Nûh  7: «Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler.»
 • Nûh  8: «Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim.»
 • Nûh  9: «Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim.»
 • Nûh  10: «Bundan böyle» dedim. «Rabbinizden mağfiret isteyin çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır.
 • Nûh  11: «(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın.»
 • Nûh  12: «Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar, bahçeler versin, ırmaklar da versin.»
 • Nûh  13: «Size ne oluyor ki, Allah´tan bir vekarı ummuyorsunuz?»
 • Nûh  14: «Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır.»
 • Nûh  15: «Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?»
 • Nûh  16: «Ve ayı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır.»
 • Nûh  17: «Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.»
 • Nûh  18: «Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır.»
 • Nûh  19: «Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı.»
 • Nûh  20: «Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip dolaşırsınız, diye.»
 • Nûh  21: Nuh: «Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular.»
 • Nûh  22: «Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular.»
 • Nûh  23: «Ve dediler ki: -Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd´i, ne Suva´ı, ne Yeğus´u, ne Ye´ûk´u ve ne de Nesr´i.»
 • Nûh  24: «Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma.»
 • Nûh  25: Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah´ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar.
 • Nûh  26: Nuh «Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma.» dedi.
 • Nûh  27: «Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan (facir´den) kafirden başkasını doğurmazlar.»
 • Nûh  28: «Rabbim, beni, annemi, babamı, mü´min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkımdan başkasını arttırma!»
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat