• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Saff  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Saff  suresi ❭
 • Saff  Suresi Türkçe Meali


 • Saff  1: Göklerde ve yerde olanların tümü Allah´ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Saff  2: Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz?
 • Saff  3: Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazab (konusu olması) bakımından (büyüdükçe) büyüdü (büyük bir suç teşkil etti).
 • Saff  4: Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
 • Saff  5: Hani Musa, kendi kavmine demişti ki: «Ey kavmim, gerçekten benim sizin için Allah´tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?» İşte onlar eğrilip sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, fasık olan bir kavmi hidayete erdirmez.
 • Saff  6: Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da: «ey İsrail Oğulları, ben size gönderilmiş Allah elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat´ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim» demişti. Fakat onlara apaçık deliller gelince: «Bu apaçık bir kandırmacadır» dediler.
 • Saff  7: Allah´a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ki o İslam´a (Allah´a itaat etmeye) davet olunmuştu. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez.
 • Saff  8: Onlar, Allah´ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâfirler hoş görmese bile.
 • Saff  9: Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O´dur. Öyle ki onu (hak din olan İslâm´ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.
 • Saff  10: Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?
 • Saff  11: Allah´a ve O´nun Resulüne iman ederseniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
 • Saff  12: O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ´büyük mutluluk ve kurtuluş´ budur.
 • Saff  13: Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var; Allah´tan ´yardım ve zafer (nusret) ´ ve yakın bir fetih. Mü´minleri müjdele.
 • Saff  14: Ey iman edenler, Allah´ın yardımcıları olun; Meryem oğlu İsa´nın havarilere: «Allah´a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?» demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: «Allah´ın yardımcıları bizleriz.» Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da küfretmişti. Sonunda biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat