• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Tefhim-ul Kuran ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Rahmân  Suresi Türkçe Meali


 • Rahmân  1: Rahman (olan Allah).
 • Rahmân  2: Kur´an´ı öğretti.
 • Rahmân  3: İnsanı yarattı.
 • Rahmân  4: Ona beyanı öğretti.
 • Rahmân  5: Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.
 • Rahmân  6: Bitki ve ağaç (O´na) secde etmektedirler.
 • Rahmân  7: Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip koydu.
 • Rahmân  8: Sakın mizanda ´haksızlık ve taşkınlık yapmayın.´
 • Rahmân  9: Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.
 • Rahmân  10: Yere gelince; onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçaltıp koydu.
 • Rahmân  11: Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar vardır,
 • Rahmân  12: Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.
 • Rahmân  13: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  14: İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 • Rahmân  15: Cânn´ı (cinni) da ´yalın/dumansız bir ateşten´ yarattı.
 • Rahmân  16: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  17: O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.
 • Rahmân  18: Şu hade Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  19: Birbirleriyle kavuşup karşılaşmak üzere iki denizi salıverdi.
 • Rahmân  20: İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.
 • Rahmân  21: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  22: İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 • Rahmân  23: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  24: Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O´nundur.
 • Rahmân  25: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  26: (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur;
 • Rahmân  27: Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) bakî kalacaktır.
 • Rahmân  28: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  29: Göklerde ve yerde olan ne varsa O´ndan ister. O, her gün bir iştedir.
 • Rahmân  30: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  31: Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.
 • Rahmân  32: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  33: Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşıp geçemezsiniz.
 • Rahmân  34: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  35: İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ´kurtulup başaramazsınız.´
 • Rahmân  36: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  37: Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;
 • Rahmân  38: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  39: İşte o gün, ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.
 • Rahmân  40: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  41: (Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanıverir.
 • Rahmân  42: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  43: İşte bu, suçlu günahkârların kendisini yalanlamakta oldukları Cehennemdir.
 • Rahmân  44: Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar.
 • Rahmân  45: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  46: Rabbin makamından korkan kimse için ise iki Cennet vardır.
 • Rahmân  47: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  48: Çeşit çeşit ´inceliklere ve güzelliklere´ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.
 • Rahmân  49: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  50: İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 • Rahmân  51: Şu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  52: İkisinde de her meyveden iki çift vardır.
 • Rahmân  53: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  54: Astarları, ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki Cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.
 • Rahmân  55: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  56: Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (öyle) kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.
 • Rahmân  57: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  58: Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
 • Rahmân  59: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  60: İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?
 • Rahmân  61: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  62: Bu ikisinin ötesinde iki Cennet daha var.
 • Rahmân  63: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  64: Alabildiğine yemyeşildirler.
 • Rahmân  65: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  66: İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır.
 • Rahmân  67: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  68: İçlerinde (her türden) meyveler, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır.
 • Rahmân  69: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  70: Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
 • Rahmân  71: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  72: Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
 • Rahmân  73: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  74: Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.
 • Rahmân  75: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  76: Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere dayanıp yaslanırlar.
 • Rahmân  77: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 • Rahmân  78: Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat